Asistirana reprodukcija

Proporcija parova koji imaju probleme sa oplodnjom je 25%. Promene u društvu utiču na odlaganje donošenja dece na svet, što dalje smanjuje mogućnost spontane oplodnje i kod žena a i kod muškaraca. Na kraju ovog procesa se sve češće nalazi stručnjak koji je potreban da paru obezbedi da postanu roditelji. Na osnovu moderne profesionalne koncepcije Versys Clinics, neplodnost se u institutut rukuje na kompleksan način, te je neophodno da se različite struke ujedine i efikasno sarađuju.

Važan deo profesionalne koncepcije je precizna analiza neplodnosti. Osim toga, smatramo da je važno da pacijente obavestimo o mogućim alternativama i da ih uvedemo u proces donošenja odluka.

Tretmani koje rutinski obavljamo na klinici: ICSI, PICSI, Asistirani Hatching, kultura blastocista, postupci zamrzavanja, doniranje gameta, itd.

Specijalne tehnologije dostupne pacijentima na klinici: endoskopska hirurgija (laparoskopija, histeroskopija, laserski hirurgija), preimplantaciona genetska dijagnostika, mikro-array CGH, prekoncepcioni skrining program
Osim najmodernijih sredstava i međunarodnih priznanja za kompleksni pristup tretmanima, posebnu pažnju posvećujemo na pružanje psihološke potpore našim pacijentima, na visok nivo profesionalizma, na izuzetan kvalitet i na diskreciju