Cenovnik

Naše cene: (cene svih naših usluga su u evrima, plaćanje je takođe u evrima, cene se odnose na one naše pacijente, koji ne raspolažu mađarskim socijalnim osiguranjem (TB))

In vitro fertilizacija: 3 000 – 9 000 EUR tačna cena zavisi od primenjene tehnologije (ICSI, PICSI, Asistirani Hatching, preimplantaciona genetska analiza, itd.)

Plastična hirurgija: povećanje dojki, augmentacija: 3 500 – 5 000 EUR podmlađivanje kapaka: 1 500 – 3 000 EUR manje hirurške korekcije (punjenje, botox, itd.): 250 – 500 EUR po oblasti

Korekcija nosa: Primerna plastika nosa: 2 000 – 4 000 EUR sekundarna plastika nosa: 2 500 – 5 000 EUR

Cene na našem cenovniku su informativne, tačno određivanje cene je nakon prve konsultacije, odnosno na osnovu individualne konsultacije pre prve konsultacije.