Success rate 2014

Click to see our 2013 results!

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

Versys Clinics Institut za humanu reprodukciju

01.01.2014-31.12.2014

Autološki ciklusi
 

 

Bez PGD-A

Sa PGD-A*

Svi ciklusi

≤35

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)  55,55% (10/18)  60,00% (12/20)  57,89% (22/38)

Embrioni/ET

1,61

1,20

1,39

36-39

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

45,16% (14/31)

58,06% (18/31)

51,61% (32/62)

Embrioni/ET  1,45  1,19  1,32

40-41

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

42,86% (3/7)

36,36% (4/11)

38,88% (7/18)

Embrioni/ET  1,86  1,09  1,39

≥ 42

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

6,25% (1/16)

66,67% (2/3)

15,79% (3/19)

Embrioni/ET

1,93

1,00

1,79

Ukupno:

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

38,88% (28/72)

55,38% (36/65)

46,71% (64/137)

Embrioni/ET

1,64

1,17

1,42

Donor ciklusi
  Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

25,00% (1/4)

50,00% (4/8)

41,67% (5/12)

Embrioni/ET

2,25

1,125

1,50

Svi ciklusi
  Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

38,16% (29/76)

54,79% (40/73)

46,31% (69/149)

Embrioni/ET

1,67

1,43

1,42

Distribucija ET dana
Dan ET   

3. dan ET

%/svi ciklusi

8,72%

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

7,69% (1/13)

Embrioni/ET

1,85

5. dan ET

%/All cycles

91,28%

Ostvarena trudnoća / Transfer embriona (ET)

50,00% (68/136)

Embrioni/ET

1,39

Zamrznuti ET

 

Preživljavanje embriona 90% (45/49)
  Trudnoća 46,71% (13/28)
  Embrioni/ET 1,50

*Indikacije izvođenja PGD-A: Na sastanku od 17. novembra 2008. Komisije za humanu reprodukciju Saveta za medicinska istraživanja u predmetu preimplantacione genetske dijagnostike doneta je rezolucija vezana za primenu PGD-A postupka, prema kojoj je postupak, iako sa ograničenim indikacijama (visoka starost majke, višestruki neuspešni IVF tretman), dozvoljen kod pacijenata kod kojih je prema članu 167. Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 1997. godine dozvoljeno vršenje asistirane reprodukcione intervencije.


U Versys Clinics Institutu za humanu reprodukciju proporcija trudnoća bez PGD-A za pacijente sa dobrom prognozom** je 74,29%. 2013-2014

Proporcija trudnoća u Versys Clinics Institutu za humanu reprodukciju 2014. godine:
- 54% u starosnoj grupi ispod 39 godina
- 55,38% nezavisno od starosti sa PGD-A
Prosečna starost pacijenata tretiranih 2014. bila je 39,4 godina.


(81,82% jedna trudnoća, 18,18% dupla trudnoća, 0% više trudnoća)

U poređenju sa rezultatima evropskih klinika iz 2009:

Proporcija trudnoća kod evropskih tretmana: 23%

(78,3% jedna trudnoća, 20,7% dupla trudnoća, 1% više trudnoća)

Poređenje proporcija trudnoća (%) između evropskog proseka i Versys Clinics Instituta za humanu reprodukciju:

sr tabla

*Ref.: Ferraretti AP, Goossens V, de Mouzon J, Bhattacharya S, Castilla JA, Korsak V, Kupka M, Nygren KG, Nyboe Andersen A; European IVF-monitoring (EIM); Consortium for European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Assisted reproductive technology in Europe, 2008: results generated from European registers by ESHRE. Hum Reprod. 2012 Sep;27(9):2571-84.

**(Dobra prognoza: starost ispod 36 godina, pacijent koji donira najmanje 5 jajnih ćelija tokom punkcije, u istoriji nema habitualnog abortusa i višestrukog neuspešnog IVF-a.)

Opširnije...
Pretplatite se na RSS feed