Rodio se Nandi!

„Zahvaljujemo se doktoru Vereczkey-ju što nam je ponovo pomogao da doživimo čudo: rođenje bebe. Nandor rodio u avgustu 2014. Oboje naše dece, Nati i Nandi, rodile su se zahvaljujući doktoru Vereczkey-ju.
Zahvaljujemo se svim zaposlenima u Klinici. Csaba i Hilda."